Φοιτητική Μέριμνα

Εκτυπώσιμη μορφή

Οι φοιτητές δικαιούνται:

  • Δωρεάν Σίτιση
  • Δελτίo Φοιτητικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ)
  • Δωρεάν Υγειονομική Περίθαλψη

Η επιλογή των φοιτητών που δικαιούνται τα παραπάνω γίνεται με βάση την οικονομική, οικογενειακή και κοινωνική τους κατάσταση, η οποία κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. Για περισσότερες πληροφορίες και δικαιολογητικά, υπεύθυνη είναι η Γραμματεία του Τμήματος.

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος