Ανακοίνωση για τα μαθήματα «Ατμοσφαιρική Ρύπανση» και «Τεχνολογία Πόσιμου Νερού»

Εκτυπώσιμη μορφή

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές θα δηλώσουν τα μαθήματα «ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ» και «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ» να πραγματοποιήσουν άμεσα εγγραφή στο e-class των μαθημάτων, καθώς τη Δευτέρα 23.3.2020 ξεκινάν οι διαδικτυακές διαλέξεις.

Η παρακολούθηση των εξ αποστάσεως διαλέξεων γίνεται με το λογισμικό Skype for Business. Οδηγίες χρήσης θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://sfb.sites.upnet.gr

Οι διαδικτυακές διαλέξεις θα ακολουθήσουν το ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος.

Περαιτέρω διευκρινίσεις θα αναρτηθούν στο e-class των μαθημάτων.

Ο Διδάσκων
Χ. Παπαδήμας

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος