Εγγραφή στο eclass των μαθημάτων ΕΝΕ620, ΕΝΕ2200, ΕΝΕ130 και ΕΝΕ2010

Εκτυπώσιμη μορφή

Οι φοιτητές/ες που θα συμμετάσχουν στην εξ’ αποστάσεως εξέταση των μαθημάτων «Ενεργειακοί Πόροι & Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ENE620)» (ή την αντιστοίχισή του Περιβάλλον & Ενέργεια του παλιού ΠΠΣ)», «Εφαρμογές Εξοικονόμησης Ενέργειας (ENE2200)», «Φυσική Περιβάλλοντος Ι (επί πτυχίω) (ΕΝΕ130)», «Εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (επί πτυχίω) (ENE2010)», παρακαλούνται να κάνουν εγγραφή στα αντίστοιχα μαθήματα στο eclass.upatras.gr καθώς και στην ομάδα χρηστών συμμετοχής στις Εξετάσεις Ιουνίου 2020. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν γραπτώς στην πλατφόρμα εξ' αποστάσεως εξέταση (exams.eclass.upatras.gr) με τον τρόπο που θα ανακοινωθεί στο eclass του μαθήματος.

Δ. Καραμάνης

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος