Ανακοίνωση για την εκπαιδευτική διαδικασία

Εκτυπώσιμη μορφή
Σας ενημερώνουμε ότι απο Τρίτη 3/11 όλη η εκπαιδευτική διαδικασία θα γίνεται εξ αποστάσεως.
 
Μοναδική εξαίρεση τα εργαστήρια και οι κλινικές του τελευταίου έτους, κάθε τμήματος.
 
Θερμή παράκληση. Φοράμε μάσκα, τηρούμε τα πρωτόκολλα COVID19 και προσέχουμε.
 
 
Συνημμένα: 
© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος