ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Εκτυπώσιμη μορφή
Αγαπητά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματός μας
 
Δημοσιεύτηκε πρόσφατα κατάλογος με το 2% των επιστημόνων με την μεγαλύτερη επίδραση (με βάση το δημοσιευμένο επιστημονικό τους έργο) σε παγκόσμιο επίπεδο (συνολικά 161441 επιστήμονες σε όλον τον κόσμο). 
 
Στον κατάλογο αυτό συμπεριλαμβάνονται 666 επιστήμονες που υπηρετούν ή υπηρέτησαν σε Ελληνικά ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα (0,41%).
 
Από αυτούς, 57 είναι στο Πανεπιστήμιο Πατρών (8,56%)
 
Μεταξύ αυτών των 57, περιλαμβάνονται δύο μέλη του Τμήματός μας: η κ. Γιούλη Μιχαλακάκου και ο κ. Ευάγγελος Παπαδάκης (16,7% των μελών του Τμήματος). Να σημειώσουμε ότι είναι το μοναδικό τμήμα πανελληνίως που πετυχαίνει τέτοιο υψηλό ποσοστό.
 
Συγχαίρω προσωπικά τους δυο συναδέλφους για την επιτυχία τους αυτή και εύχομαι να συνεχίσουμε και οι υπόλοιποι στον επιστημονικό δρόμό τους, ώστε τα επόμενα χρόνια να έχουμε ακόμα υψηλότερο ποσοστό.
 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος  
 
Φραγκίσκος Κουτελιέρης
 
Υ.Γ. Αναλυτικά τα αποτελέσματα εδώ: https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2?fbclid=IwAR2-av6as7Ws6KdJ8W-n3KNBF-acbyV0Y5ZurXwNvtdv5p3wcjlzdJMOGwA
 
© 2008-2021, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος