Κατακτήριες Εξετάσεις 2012-2013

Εκτυπώσιμη μορφή

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Δ.Π.Φ.Π. (Συν. αριθμ. 188/15-5-2012) θα διενεργούνται κατακτήριες εξετάσεις γραπτές σε τρία μαθήματα ως εξής:

  • Μαθηματικά Ι
  • Εισαγωγή στη Βιολογία
  • Εισαγωγή στις Φυσικές και Χημικές Διεργασίες

Η ύλη των μαθημάτων είναι αυτή που αναφέρεται στον οδηγό σπουδών του Τμήματος για το 2012-2013.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 2641074112-138

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος