Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκτυπώσιμη μορφή

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ» προκηρύσσονται οι ακόλουθες τρείς (3) θέσεις ερευνητή-υποψήφιου διδάκτορα.

Για λεπτομέρειες, δείτε το συνημμένο έγγραφο.

Συνημμένα: 
© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος