Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων

Εκτυπώσιμη μορφή

H πρόταση του Τμήματος «Επιμόρφωση Αποφοίτων ΑΕΙ στις Τεχνολογίες και στη
Διαχείριση του Περιβάλλοντος» σε συνεργασία με τα Τμήματα Φυσικής, Χημείας και
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκρίθηκε για
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ» του Ε.Π.
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων. Η υλοποίηση της πρότασης θα ξεκινήσει μετά την ένταξή της στο
Ε.Π. του ΥΠ,Θ, Π & Α.

Περισσότερα (http://www.edulll.gr/?p=21122)

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος