ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Κλιματικές Αλλαγές

Εκτυπώσιμη μορφή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Μία (1) Θέση καθηγητή του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (με έδρα το Αγρίνιο) του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Κλιματικές Αλλαγές»

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (με έδρα το Αγρίνιο) του Πανεπιστημίου Πατρών (Γεωργίου Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30 100, Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο), την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστικής προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στην σχετική προκήρυξη (ΦΕΚ Δημοσίευσης 419/7-4-2014 τ. Γ’) που επισυνάπτετε.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανωτέρω θέση είναι η 11-6-2014

 

Από τη Γραμματεία

Συνημμένα: 
© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος