ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1

Εκτυπώσιμη μορφή

Τα εργαστήρια πληροφορικής ξεκινούν τη Δευτέρα 2/11 στην Αίθουσα Υπολογιστών του κτιρίου ΕΑΣ

Δείτε τις ομάδες εργασίας στο επισυναπτόμενο αρχείο.

 

Συνημμένα: 
© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος