Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Παν. Υποτρόφου

Εκτυπώσιμη μορφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε έναν (1) Πανεπιστημιακό υπότροφο στο γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Γεωλογία», για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

 

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος