Υποτροφίες για Σπουδές στην Ινδονησία, Ινδία και Τουρκία

Εκτυπώσιμη μορφή

1. Χορήγηση υποτροφιών από το πρόγραμμα υποτροφιών Darmasiswa της Ινδονησίας σε τρεις (3) Έλληνες φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2017.

2. Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας από την Ινδία σε Έλληνες φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

3. Ενημέρωση σχετικά με υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Τουρκία.

 

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος