Διευκόλυνση των Φοιτητών για την Άσκηση Εκλογικού Δικαιώματος στις Φοιτητικές Εκλογές

Εκτυπώσιμη μορφή

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με παρ.2 άρθρου 43 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Ιδρύματος την Τετάρτη 24 Μαϊου 2017, ημέρα διενέργειας των φοιτητικών εκλογών, δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, εργαστηριακές, κλινικές, φροντηστηριακές ασκήσεις και εκπαιδευτικές ασκήσεις υπαίθρου, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

 

© 2008-2018, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων