Ανακοίνωση μαθήματος "Διαχείριση Πανίδας"

Εκτυπώσιμη μορφή

Στην εξεταστική του Ιουνίου 2017 οι μετεξεταστέοι φοιτητές του μαθήματος "Διαχείριση Πανίδας" θα εξεταστούν στη διδακτέα ύλη του μαθήματος όταν αυτό διδασκόταν ως υποχρεωτικό, τη μέρα και ώρα που ορίζεται στο αναρτηθέν πρόγραμμα.

Η διδάσκουσα
Χριστίνα Κασσάρα

© 2008-2018, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων