Εγγραφές Αλλοδαπών-Αλλογενών 2017-18

Εκτυπώσιμη μορφή

Σχετικά με την εγγραφή των επιτυχόντων της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. ακαδ. έτους 2017-2018,

επισημαίνεται ότι για τους εν λόγω υποψηφίους δεν εφαρμόζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής στο ΥΠΕΘ.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται στο Τμήμα από Παρασκευή 22 έως Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι εισαγόμενοι της ειδικής κατηγορίας με κυπριακή καταγωγή, που υποχρεούνται να υπηρετήσουν τη θητεία τους στην Κύπρο, μπορούν να εγγραφούν στο Τμήμα και μετά την απόλυσή τους από τις τάξεις του στρατού, ύστερα από σχετική βεβαίωση της Κυπριακής Πολιτείας. Οι εισαγόμενοι εγγράφονται  στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος αν αποκτήσουν οριστικό ή προσωρινό απολυτήριο από τις τάξεις του στρατού μέχρι 15 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Σε αντίθετη περίπτωση εγγράφονται στην προθεσμία εγγραφής του επόμενου ακαδημαϊκού έτους απ’ αυτό της απόκτησης του απολυτηρίου από τις τάξεις του στρατού και στην προθεσμία εγγραφής της οικείας ειδικής κατηγορίας. Όσοι από τους εισακτέους του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, δεν έχουν εγγραφεί, μπορούν να εγγραφούν στις ημερομηνίες εγγραφών της κατηγορίας Αλλοδαπών Αλλογενών  ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

© 2008-2018, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων