Πρακτικά Αξιολόγησης του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Πανεπιστήμιο Πατρών»

Εκτυπώσιμη μορφή

Oρθή επανάληψη των Πρακτικών Αξιολόγησης για την ανάθεση 88 συμβάσεων έργου, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Πανεπιστήμιο Πατρών», στα οποία με κίτρινη επισήμανση εμφανίζονται οι αλλαγές που σημειώθηκαν.

 

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος