Συλλυπητήρια Ανακοίνωση

Εκτυπώσιμη μορφή

Οι Καθηγητές, τα μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και το Διοικητικό Προσωπικό του Τμήματος
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων εκφράζουμε τα βαθύτατα
συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του φοιτητή μας Λεωνίδα Ζαχαράκη που έφυγε
πρόωρα χθες από τροχαίο ατύχημα.

 Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

 

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος