Ανακοίνωση για τα μαθήματα «Μοριακή Γενετική Μηχανική» και «Περιβαλλοντική τοξικολογία και Μεταλλαξιγένεση»

Εκτυπώσιμη μορφή

Καλούνται οι φοιτητές παλαιότερων ετών που έχουν διδαχτεί τα μαθήματα Μοριακή Γενετική Μηχανική (ΜΓΜ) & Περιβαλλοντική τοξικολογία και Μεταλλαξιγένεση (ΠΤΜ) σε επαναληπτικά-φροντιστηριακά μαθήματα τα οποία θα πραγματοποιηθούν τις παρακάτω ώρες και ημέρες:

ΜΓΜ: Δευτέρα 8/1/2018 (14:00-17:00) Αίθουσα 3

ΠΤΜ: Τετάρτη 10/1/2018 (14:00-17:00) Αίθουσα 3


Ο Διδάσκων

Δημήτρης Βλαστός

 

© 2008-2018, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων