Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Διδασκόντων Π.Δ. 407/80

Εκτυπώσιμη μορφή

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων,σύμφωνα με  τις διατάξεις του Π.Δ./τος 407/1980, στο Τμήμα ΔιαχείρισηςΠεριβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (με έδρα το Αγρίνιο) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Συνημμένα: 
© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος