Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη Χορήγηση μίας Υποτροφίας στις Επιστήμες του Περιβάλλοντος

Εκτυπώσιμη μορφή

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στις Επιστήμες του Περιβάλλοντος σε πτυχιούχους Τμημάτων Περιβάλλοντος και Τμημάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.


Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον διαγωνισμό, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει την 7η Μαΐου 2018.
 
© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος