Τα Σχολεία Πηγαίνουν Πανεπιστήμιο

Εκτυπώσιμη μορφή

Ενημέρωση σχετικά με τη δράση «Ημέρες γνωριμίας των Σχολείων της Περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο», για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Συνημμένα: 
© 2008-2018, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων