Οικολογία & Προστασία της Φύσης

Εκτυπώσιμη μορφή

Τα εργαστήρια του μαθήματος θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα στις 26/03/2018.

Θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση για τις ώρες των τμημάτων.


Από το εργαστήριο
Καθ. Π. Δημόπουλος, Δρ. Ε. Ηλιάδου, Α. Κοντοπάνου

© 2008-2019, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων