Ανακοίνωση στο μάθημα «Οικολογία & Προστασία της Φύσης»

Εκτυπώσιμη μορφή

Η θεωρία του μαθήματος στις 26/03/2018 αναβάλλεται, λόγω εισαγωγής του διδάσκοντα στο νοσοκομείο.

Σύντομα θα αναρτηθούν στο eclass οι παρουσιάσεις του μαθήματος.
 

Ο διδάσκων
Καθ. Π. Δημόπουλος

© 2008-2019, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων