Υποτροφίες κληροδοτημάτων «ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ» και «Παν. Τριανταφυλλίδη»

Εκτυπώσιμη μορφή

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές), ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, από τα έσοδα των κληροδοτημάτων «ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ» και «Παν. Τριανταφυλλίδη». Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία.

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος