Υποτροφίες της Ιταλικής Κυβέρνησης για σπουδές στην Ιταλία

Εκτυπώσιμη μορφή

Επισυνάπτονται έγγραφο του ΥΠΠΕΘ καθώς και πρόσκληση ενδιαφέροντος, που αφορούν σε Υποτροφίες της Ιταλικής Κυβέρνησης σε Έλληνες φοιτητές για σπουδές στην Ιταλία. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι μέχρι τις 30 Απριλίου 2018.

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος