ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εκτυπώσιμη μορφή

Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν παλαιά προγράμματα σπουδών, τα οποία περιλαμβάνουν μαθήματα που έχουν καταργηθεί, αντικατασταθεί ή συγχωνευθεί με άλλα μαθήματα, να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος πριν τη δήλωση μαθημάτων του εξαμήνου.

© 2008-2019, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων