Εγγραφές Αθλητών

Εκτυπώσιμη μορφή

Επισυνάπτεται η Υ.Α. για την κύρωση πινάκων εισαγομένων αθλητών για το ακαδ. έτος 2018-2019. Οι εγγραφές των Αθλητών θα πραγματοποιηθούν από την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 έως και την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018.

Απο την Γραμματεία του Τμήματος

© 2008-2019, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων