Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση (2019)

Εκτυπώσιμη μορφή

Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνουν ότι κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2018-19) θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων».

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος