Επί της Διαδικασίας Ανάδειξης Εκπροσώπων Φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος

Εκτυπώσιμη μορφή

Ενημέρωση προπτυχιακών, μεταπτυχιακων φοιτητών και Υ.Δ. για αναδειξη εκπροσώπου στη Συνέλευση 2018-2019.

 

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος