ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ INTEGRATED MASTER

Εκτυπώσιμη μορφή

Σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα της Πολυτεχνικής Σχολής: http://www.engineering.upatras.gr είναι αναρτημένο το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το integrated master.

Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος ΔΠΦΠ: 26410 74112 και 74138, εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος