Υποτροφίες του Beijing Institute of Technology

Εκτυπώσιμη μορφή

Χορήγηση τριών (3) υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές για σπουδές στην αγγλική γλώσσα στo Beijing Institute of Technology (BIT).

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος