Υποτροφίες Τουρκίας 2019

Εκτυπώσιμη μορφή

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Υποτροφίες Τουρκίας 2019», οι οποίες προσφέρουν την δυνατότητα για
προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Τουρκία, μπορούν να κατατεθούν από 15 Ιανουαρίου
έως 20 Φεβρουαρίου 2019.

Οι εν λόγω αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο μέσω διαδικτύου και οι σχετικές πληροφορίες υφίστανται
στην διεύθυνση «www.turkiyeburslari.gov.tr»

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος