Ανανέωση Εγγραφής Υποψηφίων Διδακτόρων

Εκτυπώσιμη μορφή

Σας ενημερώνουμε ότι η ανανέωση εγγραφής των Υποψηφίων Διδακτόρων στο SAP, μπορεί να πραγματοποιηθεί από 03/6/19 έως 15/6/19.

Από τη Γραμματεία του Τ.ΜΗΧ.ΠΕΡ.

Συνημμένα: 
© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος