Ενημέρωση για τους Εισακτέους Ακαδ. Έτους 2019-2020

Εκτυπώσιμη μορφή

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες των εγγραφών για τους εισακτέους του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Πατρών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αναμένεται να ανακοινωθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου 2019 και θα αναρτηθεί στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Εν αναμονή της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν σχετικές πληροφορίες όπως αυτές είχαν ανακοινωθεί και ίσχυσαν για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στους συνδέσμους: http://www.upatras.gr/el/node/1226 και http://www.upatras.gr/el/node/4712

 

© 2008-2019, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος