Ακροατές Πανεπιστημιακών Μαθημάτων, για το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020.

Εκτυπώσιμη μορφή

Ακροατές Πανεπιστημιακών Μαθημάτων, για το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://www.upatras.gr/el/node/6357 ή στη Γραμματεία του Τμήματος ενδιαφέροντος από τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 έως 21 Οκτωβρίου 2019.

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος