ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ

Εκτυπώσιμη μορφή

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ( Ν. 4610/2019 αρθρο 36 παρ. ββ.)

Α) Οι απόφοιτοι του Τμήματος (ΔΠΦΠ), Μηχανικών Περιβάλλοντος, που έχουν υποβάλει αίτηση για βεβαίωση ισοτιμίας, (σύμφωνα με τον Ν. 4610/2019, άρθρο 36 παρ. ββ), μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα, του χειμερινού εξαμήνου, που προκύπτουν από αντιστοιχίες.

Β) Για διευκρινήσεις, ερωτήματα, απορίες σχετικά με τα μαθήματα κλπ, οι απόφοιτοι μπορούν να ενημερώνονται από την αρμόδια, κα Τσέλιου Ε, στο τηλ. 26410 74122 ή με το Ηλ. Ταχυδρομείο.

Γ) Επισημαίνεται ότι οι απόφοιτοι δεν χρειάζεται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων.

Δ) Αιτήσεις για βεβαίωση ισοτιμίας του χειμερινού εξάμηνου, 2019-20, θα γίνονται δεκτές μέχρι και 10/10/2019,

Οι αιτήσεις που θα κατατίθενται μεταγενέστερα από την ως άνω ημερομηνία θα μεταφέρονται για τα επόμενα εξάμηνα, εαρινό κλπ.

 

Από την Γραμματεία

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος