Νέο - Εγγραφή Πρωτοετών Φοιτητών στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Ψηφιακού Άλματος του Πανεπιστημίου Πατρών

Εκτυπώσιμη μορφή

Aπό την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019* οι εγγραφέντες, βάσει των αρχείων του Υπουργείου, πρωτοετείς φοιτητές, θα μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος http://eggrafes.upatras.gr προκειμένου να συμπληρώσουν τα λοιπά στοιχεία που τους ζητούνται και να τα αναρτήσουν σε μορφή pdf, τα οποία είναι:

Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Πιστοποιητικό γέννησης

Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ (μπορεί να αναζητηθεί άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.amka.gr/AMKAGR )

Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος