ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ

Εκτυπώσιμη μορφή

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος στην υπ' αριθμ. 289/09/10/2019 συνεδρία αποφάσισε παράταση καταθεσης των αιτήσεων για βεβαίωση ισοτιμίας του χειμερινού εξάμηνου, 2019-20, μέχρι στις 31/10/2019.

Οι αιτήσεις που θα κατατίθενται μεταγενέστερα από την ως άνω ημερομηνία θα μεταφέρονται για τα επόμενα εξάμηνα , εαρινό κλπ.

Απο την Γραμματεία του Τμήματος

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος