ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 - Προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εκτυπώσιμη μορφή

Προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με γνωστικό αντικείμενο: «Μελέτη οικολογικών δεδομένων του ζωοπλαγκτού σε ανοξικά υδάτινα περιβάλλοντα»

Συνημμένα: 
© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος