ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΕ.730 και ΕΝΕ.540

Εκτυπώσιμη μορφή

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι απόφοιτοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ του προγράμματος ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ να αντλήσουν ό,τι πληροφορία χρειάζονται διαβάζοντας όλες τις ανακοινώσεις που έχουν αναρτηθεί και όσες αναρτώνται στα αντίστοιχα μαθήματα του e-class:

1. (ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΜΗΧ. ΠΕΡΙΒΑΛ.) (ENE.730): https://eclass.upatras.gr/courses/ENV224/ και

2. (ΑΣΦΑΛ. ΔΙΕΡΓ. & ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣ. (ΜΗΧ. ΠΕΡΙΒ) (ENE.540): https://eclass.upatras.gr/courses/ENV222/

Σημειώστε ότι το ΕΝΕ.730 είναι μάθημα εργαστηριακό και θα εξεταστούν σ΄αυτό μόνο όσοι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το εργαστήριό του.

Μαρία Παπαδάκη

 

 

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος