Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών, για εισαγωγή Υποψηφίων Διδακτόρων ακαδ. έτους 2020-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών, για εισαγωγή Υποψηφίων Διδακτόρων ακαδ. έτους 2020-2021.

Συνημμένα: 

Προκήρυξη 2 Θέσεων Άμισθων Υποψήφιων Διδακτόρων

Προκήρυξη δυο (2) θέσεων άμισθων υποψήφιων διδακτόρων στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών.

Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Πανεπιστήμιο Πατρών»

Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (80541, Ε.Υ.: Β. Κυριαζοπούλου) (19/09/2018)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Έργο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Πατρών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ (92) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (80541 - Ε.Υ. Β. Κυριαζοπούλου) (23/07/2018).

Πρόσληψη Διδάσκοντα ΠΔ 407/80

Η συνέλευση του Τμήματος Δ.Π.Φ.Π συνεδρία υπ’ αριθ. 259/15/02/2018, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της τριμελούς επιτροπής, αποφάσισε την πρόσληψη διδάσκοντα σύμφωνα με το Π.Δ 407/80 για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, ως ακολούθως:

Μάθημα: "Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας”
Επιλογή: κα Συγγούνη Βαρβάρα

Από την Γραμματεία του Τμήματος

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Έργο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Πανεπιστήμιο Πατρών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017 - 2018 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» (80103 - Ε.Υ. Β. Κυριαζοπούλου) (22/01/2018).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Διδασκόντων Π.Δ. 407/80

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων,σύμφωνα με  τις διατάξεις του Π.Δ./τος 407/1980, στο Τμήμα ΔιαχείρισηςΠεριβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (με έδρα το Αγρίνιο) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Συνημμένα: 

Πρακτικά Αξιολόγησης του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Πανεπιστήμιο Πατρών»

Oρθή επανάληψη των Πρακτικών Αξιολόγησης για την ανάθεση 88 συμβάσεων έργου, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Πανεπιστήμιο Πατρών», στα οποία με κίτρινη επισήμανση εμφανίζονται οι αλλαγές που σημειώθηκαν.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Έργο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ (88) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» (80103 - Ε.Υ. Β.ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΎΛΟΥ) (12/07/2017).

Πρακτικά Αξιολόγησης του έργου «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ»

Διαβάστε τα αποσπάσματα από τα αριθ. 497/13-02-2017, 498/20-02-2017, 499/28-02-2017 πρακτικά της Επιτροπής Ερευνών, με τα οποία η Επιτροπή Ερευνών εγκρίνει -επικυρώνει τα αποτελέσματα της διαδικασίας, όπως αυτά προέκυψαν από τα πρακτικά των τριμελών επιτροπών αξιολόγησης και της ΓΣ των Τμημάτων για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ».

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Έργο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» (Ε.655 - Ε.Υ. Β.Κυριαζοπούλου) (24/01/2017)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Έργο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ (29) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» (Ε.655 - Ε.Υ. Β.Κυριαζοπούλου) (17/01/2017)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Διδασκόντων Π.Δ. 407/80

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ./τος 407/80, στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (με έδρα το Αγρίνιο) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

 

Συνημμένα: 

Επιλογή Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για το έτος 2016-2017

Επιλογή Πανεπιστημιακού υποτρόφου στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για το πανεπιστημιακό έτος 2016-2017.
 

Συνημμένα: 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ για το  απόσπασμα από το αριθ. 476/09.09.2016 πρακτικό της Επιτροπής Ερευνών, για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ».

 

Πρακτικό Αξιολόγησης του Έργου «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ»

Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» (Ε.655, Ε.Υ.: Β.ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ) (15/09/2016)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΩΝ (103) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» (Ε.655 - Ε.Υ. Β.Κυριαζοπούλου) (21/07/2016)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Παν. Υποτρόφου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε έναν (1) Πανεπιστημιακό υπότροφο στο γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Γεωλογία», για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

 

Αποτελέσματα Πρόσληψης Διδασκόντων ΠΔ 407/80

Αποτελέσματα πρόσληψης Διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ 407/80.

 

Συνημμένα: 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Διδασκόντων Π.Δ. 407/80

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Κλιματικές Αλλαγές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Μία (1) Θέση καθηγητή του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (με έδρα το Αγρίνιο) του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Κλιματικές Αλλαγές»

 

Συνημμένα: 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ» προκηρύσσονται οι ακόλουθες τρείς (3) θέσεις ερευνητή-υποψήφιου διδάκτορα.

Για λεπτομέρειες, δείτε το συνημμένο έγγραφο.

Συνημμένα: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη συμβασιούχων διδασκόντων Π.Δ. 407/80

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη συμβασιούχων διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80 και της παρ. 6 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

Yποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών μέχρι τις 31 Αυγούστου 2012.

Συνημμένα: 

Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ

Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Πληροφορική, Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών».

Συνημμένα: 

Πρόσκληση για εξωτερικούς συνεργάτες του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας

Πρόσκληση για εξωτερικούς συνεργάτες στα πλαίσια της πράξης ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β2).

Συνημμένα: 

Πρόσληψη Συμβασιούχων Διδασκόντων Π.Δ. 407

Πρόσληψη Συμβασιούχων Διδασκόντων Π.Δ. 407

Συνημμένα: 

Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ρύπανση και Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος»

Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ρύπανση και Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος».

Συνημμένα: 
© 2008-2021, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος