Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος

Εκτυπώσιμη μορφή

Την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012, κοινοποιήθηκε αρμοδίως από την Α.ΔΙ.Π. (ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) στο Τμήμα μας η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, πλέον Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Η έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης έχει αναρτηθεί επίσημα στο δικτυακό τόπο της Α.ΔΙ.Π.

Ευχαριστώ πολύ όλους (μέλη ΔΕΠ, διοικητικό προσωπικό, λοιπό επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και φοιτητές) όσους συνέβαλαν με την εργασία, το μόχθο και την αγάπη τους στη θετική αποτίμηση του ερευνητικού, εκπαιδευτικού, διοικητικού έργου του Τμήματός μας στα 14 χρόνια λειτουργίας του.

 

 

 

© 2008-2021, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος