ΝΕΑ Ανακοίνωση τρόπου εξέτασης μαθημάτων με υπεύθυνο τον Γ. Κεχαγιά

Printer-friendly version

Αγαπητοί φοιτητές,
Μετά από τις νεότερες οδηγίες για την πραγματοποίηση των εξετάσεων, όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων:
-    Διαχείριση υδάτινων οικοσυστημάτων (επί πτυχίω) - Υδάτινα οικοσυστήματα & διαχείρισή τους (επί πτυχίω, ΔΠΦΠ)
-    Οικολογία & δυναμική πληθυσμών (επί πτυχίω, ΔΠΦΠ)
-    Εσωτερικά ύδατα  -  Λιμνολογία (ΔΠΦΠ)
-    Διαχείριση Χλωρίδας & Χερσαίων Οικοσυστημάτων (επί πτυχίω)
-    Παρακολούθηση βιοποικιλότητας και οικοσυστημάτων (επί πτυχίω, ΔΠΦΠ)
-    Διαχείριση Πανίδας (επί πτυχίω, ΔΠΦΠ)
Θα πρέπει να έχουν ενεργοποιήσει τον ιδρυματικό λογαριασμό του email τους και να έχουν κάνει την ηλεκτρονική Αίτηση-Δήλωσή τους για συμμετοχή στις εξ αποστάσεως εξετάσεις εαρινού εξαμήνου 2019-2020 στην πλατφόρμα του https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php και στη συνέχεια να εγγραφούν στα παραπάνω μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην πλατφόρμα exams.eclass.upatras.gr
1)    Η παραπάνω δήλωση για την εξέταση σε κάποιο μάθημα θα γίνεται τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την ημερομηνία της εξέτασης.
2)    Σε κάθε φοιτητή θα κοινοποιηθεί από εμένα ένας σύνδεσμος του προγράμματος Skype for Business, δύο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία της εξέτασης, στον οποίον θα συνδεθούν για την εξέταση στην συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα συμφωνηθεί.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Οι εξετάσεις σε όλα τα παραπάνω μαθήματα θα γίνονται με θέματα πολλαπλής επιλογής (10), στα οποία θα απαντά ο κάθε φοιτητής ξεχωριστά. Συγκεκριμένα, θα συνδέονται 2-3 φοιτητές ταυτόχρονα, οι οποίοι οφείλουν να έχουν την κάμερα του υπολογιστή τους ανοικτή καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης. Θα γίνεται αργή ανάγνωση του κάθε θέματος τουλάχιστον δύο φορές πριν ξεκινήσει ο χρόνος που θα πρέπει οι φοιτητές να απαντήσουν, αλλά μπορεί η ανάγνωση να επαναληφθεί αν κάποιος το επιθυμεί. Οι φοιτητές θα έχουν 2 λεπτά για να επιλέξουν τη σωστή απάντηση από τις 3 ή 4 του θέματος. Την απάντηση θα την αναγράφουν ευκρινώς σε λευκή κόλλα και μετά τα 2 λεπτά θα την πλησιάζουν όλοι ταυτόχρονα στην κάμερα ώστε να καταγραφεί. Το ίδιο θα επαναληφθεί σε 10 συνολικά ερωτήματα. Ο βαθμός θα προκύπτει πολύ εύκολα (κάθε θέμα αντιστοιχεί σε 1 μονάδα). Δεν θα υπάρχει αρνητική βαθμολογία. Στο τέλος ο βαθμός μπορεί να ανακοινώνεται επιτόπου σε κάθε φοιτητή εφόσον αυτός το επιθυμεί.

Για τους φοιτητές που οφείλουν τα παρακάτω μαθήματα:
-    Διαχείριση Χλωρίδας & Χερσαίων Οικοσυστημάτων (επί πτυχίω)
-    Παρακολούθηση βιοποικιλότητας και οικοσυστημάτων (επί πτυχίω, ΔΠΦΠ)
-    Διαχείριση Πανίδας (επί πτυχίω, ΔΠΦΠ)
και επιθυμούν να εξεταστούν σε αυτά, θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσουν μαζί μου με e-mail.

Ο διδάσκων
Γιώργος Κεχαγιάς

© 2008-2021, Department of Environmental Engineering