Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Διδασκόντων Π.Δ. 407/80

Printer-friendly version

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ./τος 407/80, στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (με έδρα το Αγρίνιο) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

 

© 2008-2018, Department of Environmental and Natural Resources Management