Ημερίδα για την Κυκλική Οικονομία

Printer-friendly version

Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών και η CIVICS—Παρατηρητήριο Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, συνδιοργανώνουν Επιστημονική Ημερίδα για την Κυκλική Οικονομία που θα διεξαχθεί την 21η Νοεμβρίου 2018 στο Αγρίνιο, στο Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Πατρών, Σεφέρη 2, Αγρίνιο.

Η ημερίδα αποσκοπεί στην συζήτηση της έννοιας της κυκλικής οικονομίας και τη μελέτη των διαδικασιών μετάβασης που αφορούν επιχειρήσεις και καταναλωτές. Ως κυκλική οικονομία (Ανακοίνωση ΕΕ COM(2014) 398 της 25.9.2014) ορίζεται ως η διατήρηση σε χρήση και αξιοποίηση των υλικών ροών, των ροών ενέργειας και των προϊόντων σε μια οικονομία για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με βιώσιμο τρόπο.

Προσκαλούνται ενδιαφερόμενοι ερευνητές, ειδικοί εμπειρογνώμονες, ιδιαιτέρως νέοι επιστήμονες, δημόσιοι και εθελοντικοί φορείς και οργανώσεις πολιτών να εισφέρουν θεωρητικά ενήμερες προσεγγίσεις για το θέμα με σκοπό να γίνουν κατανοητές οι απόψεις περί κυκλικής οικονομίας και οι τρόποι μετάβασης από το σημερινό μοντέλο (γραμμικής οικονομίας) προς το μοντέλο της κυκλικότητας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα έγγραφα που επισυνάπτονται.

 

© 2008-2020, Department of Environmental Engineering