Υποτροφίες για Σπουδές στην Αυστρία, Γερμανία και Αίγυπτο

Printer-friendly version

Υποτροφίες: α)της Αυστριακής Κυβέρνησης, β) του Διεθνούς Κέντρου Γεωργίας της Αιγύπτου και γ) της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών, που εστάλησαν από το Υπουργείο Παιδείας.

© 2008-2020, Department of Environmental Engineering