Ανακοίνωση για τους Αποφοίτους για τη Λήψη Βεβαίωσης Ισοτιμίας και Αντιστοιχίας του Τίτλου Σπουδών με τον Τίτλο Σπουδών του Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος

Printer-friendly version

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΔΠΦΠ)

(αφορούν τους απόφοιτους του Τμήματος ΔΠΦΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4610/07-05-2019, άρθρο 36, παράγραφος 2, εδάφιο ββ),

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ

© 2008-2021, Department of Environmental Engineering