Skip to main content

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ tovima@upatras

01 Ιουν 2021, 12:36

Αγαπητά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματός μας

 

Σας ενημερώνουμε ότι αποστείλαμε στο vima του πανεπιστημίου Πατρών την ακόλουθη ανοικτή επιστολή:

 

Αφορμή για την ανοιχτή αυτή επιστολή προς όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Παν/μίου Πατρών στάθηκε η πρόσφατη απόφαση της Συγκλήτου σχετικό με το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου μας. Η πρόταση ανάπτυξης που διατυπώνεται εκεί περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την κατάργηση των σπουδών περιβάλλοντος σε προπτυχιακό επίπεδο. Ανεξαρτήτως των άλλων σημείων που μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί κάποιος με το συγκεκριμένο σχέδιο, το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί αντικειμενικά είναι αν είναι χρήσιμες σήμερα οι σπουδές που σχετίζονται με το περιβάλλον και αν πρέπει να περιλαμβάνονται στις δυνατότητες σπουδών που ένα πανεπιστήμιο πρέπει να παρέχει στους φοιτητές του.


Είναι αντικειμενικό γεγονός ότι ζούμε σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει όλο και μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα, τα περισσότερα εκ των οποίων οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες και επεμβάσεις. Ο ανθρώπινος παράγοντας αντιμετώπιζε και συνεχίζει σε πολλές περιπτώσεις να αντιμετωπίζει το περιβάλλον ως ένα σύνολο πηγών και δυνατοτήτων που μπορεί να εκμεταλλευτεί προς όφελός του και όχι ως ένα σύστημα του οποίου και ο ίδιος είναι απλό μέλος. Αυτές οι αντιλήψεις οδήγησαν σε μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση δημιουργώντας μη διαχειρίσιμες και αναντίστρεπτες σε κάποιες περιπτώσεις μεταβολές.

 

Η επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος ή και γενικά η Επιστήμη του Περιβάλλοντος, είναι το βασικό όπλο που διαθέτει η ανθρωπότητα για να αντιμετωπίσει και να επιλύσει τα προβλήματα αυτά. Οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος ή οι Περιβαλλοντολόγοι συνδυάζουν τη Φυσική, τη Χημεία, τη Βιολογία, τα Mαθηματικά και άλλες βασικές επιστήμες με εξειδικευμένες γνώσεις άλλων επιστημονικών γνωστικών αντικειμένων ή ακόμη και άλλων αυτοτελών επιστημών, και έτσι δημιουργούν τις βάσεις της ολιστικής, δηλαδή της πλήρους και ολοκληρωμένης, αντιμετώπισης διαφόρων θεμάτων, κυρίως μεγάλων διεπιστημονικών ζητημάτων, είτε αμιγώς περιβαλλοντικών (κλιματική αλλαγή, διαχείριση αποβλήτων, φυσικές καταστροφές, κ.α.) είτε με ισχυρή περιβαλλοντική συνιστώσα. Ένα τέτοιο σημαντικό θέμα στις ημέρες μας είναι η πανδημία COVID-19, η οποία τόσο σε επίπεδο γενεσιουργών αιτιών όσο και σε επίπεδο διαχείρισης και συνεπειών σχετίζεται με ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών αντικειμένων όπως αυτό της ιατρικής, της βιολογίας, της χημείας, της οικονομίας, της πολιτικής και της νομικής αλλά κυρίως του περιβάλλοντος που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το κλειδί για την κατανόηση του φαινομένου. Προφανώς τέτοιας σπουδαιότητας περιβαλλοντικά θέματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ατομικά η μονοδιάστατα από πλευράς επιστημονικού πεδίου.

 

Στα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος θέματα, τα οποία χαρακτηρίζονται από διεπιστημονικότητα και φυσικά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στα στενά πλαίσια ενός μόνου γνωστικού αντικειμένου, πιστεύουμε ότι ο Μηχανικός Περιβάλλοντος ή ο Περιβαλλοντολόγος έχει ρόλο και λόγο. Καλούμε λοιπόν το Πανεπιστήμιο Πατρών σε θεσμικό επίπεδο να στηρίξει και να υλοποιήσει τη δημιουργία ενός σύγχρονου Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του 21ου αιώνα στην Πάτρα, το οποίο να πρωτοστατήσει ερευνητικά και εκπαιδευτικά σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο στην επιστήμη του περιβάλλοντος και τις εφαρμογές της. Η μαγιά και μάλιστα καλής ποιότητας υπάρχει ήδη.

 

Φραγκίσκος Κουτελιέρης, Πρόεδρος του ΤΜΠ

Νίκος Κούτσιας, Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΜΠ