Εκλογή μέλους ΔΕΠ

Εκτυπώσιμη μορφή

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Υγρών Αποβλήτων". Τη θέση κατέλαβε ο συνάδελφος Λέκτορας Χρήστος Ακράτος.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα του εξωτερικούς εκλέκτορες Καθηγητές Χρήστο Κατωπόδη, Τσιχριντζή  Βασίλη και Ζουμπούλη Αναστάσιο, καθώς και τους εξωτερικούς αξιολογητές  Καθηγητές Σκαρλάτο Παναγιώτη και Χριστοδουλάτο Χρήστο. Η ανταπόκρισή τους στην πρόσκληση του Τμήματος ήταν άμεση και η συμβολή τους στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας ήταν καθοριστική. Ευελπιστούμε και σε μελλοντική συνεισφορά τους.

Ευχόμαστε στον εκλεκτό συνάδελφο επαγγελματική επιτυχία και οικογενειακή ευτυχία. 
 
Ο πρόεδρος του Τμήματος

Δημήτρης Βαγενάς
 

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος