Παπαδάκη Μαρία

Καθηγήτρια Χημείας και Διεργασιών Περιβάλλοντος
Γραφείο: Παλαιό Κτίριο, 1ος όροφος
Τηλέφωνο: +30 246107-4184
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: marpapadaki [at] upatras [dot] gr
Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές: Τμήμα Χημικών Μηχανικών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1985)
Μεταπτυχιακές Σπουδές: Τμήμα Χημικών Μηχανικών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1992)
Γνωστικό Αντικείμενο Διδακτορικής Διατριβής: Απόλυτη Μέθοδος Μέτρησης Ιξώδους Υγρών
Επιβλέπων (Supervisor) Διδακτορικής Διατριβής: Καθηγητής Μ. Ασσαέλ

 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • ZHE HAN, S.SACHDEVA, M. I. PAPADAKI, M. SAM MANNAN, Ammonium nitrate thermal decomposition with additives, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 35, (2015), PAGES 307-315
 • ADAMOPOULOU T, PAPADAKI MI, KOUNALAKIS M, VASQUEZ-CARRETO V, PINEDA –SOLANO A, WANG Q & MANNAN MS. 2013. Thermal decomposition of hydroxylamine: Isoperibolic calorimetric measurements at different conditions. Journal of Hazardous Materials, 254- 255: 382- 389
 • SAENZ LR, CARRETO-VAZQUEZ VH, ROGERS WJ, PAPADAKI M, MANNAN MS. 2012. Thermal decomposition of 2-methylpyridine N-oxide: Effect of temperature and influence of phosphotungstic acid as the catalyst. Catal.Commun., 12(14): 1370-1373
 • TRIANTAFYLLIDIS V, HELA D, PAPADAKI M, BILALIS D, KONSTANTINOU I. 2012. Evaluation of mobility and dissipation of mefenoxam and pendimethalin by application of CSTR model and field experiments using bare and tobacco tilled soil columns. Water, Air and Soil Pollution, (in press)
 • SKOUTELIS CG, VLASTOS D, KORTSINIDOU MC, THEODORIDIS IT &PAPADAKI MI. 2011. Induction of micronuclei by 2-hydroxypyridine in water and elimination of solution genotoxicity by UVC (254 nm) photolysis. J. Hazardous Materials, 197: 137-143
 • VLASTOS D, SKOUTELIS CG, THEODORIDIS IT, STAPLETON DR&PAPADAKI MI. 2010. Genotoxicity study of photolytically treated 2-chloropyridine aqueous solutions. Journal of Hazardous Materials, 117: 892-898
 • STAPLETON DR, KONSTANTINOU I, MANTZAVINOS D, HELA DG & PAPADAKI M. 2010. On the kinetics and mechanisms of photolytic/TiO2-photocatalytic degradation"of substituted pyridines in aqueous solutions. Applied Catalysis B: Env., 95: 100–109

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ασφάλεια χημικών διεργασιών και αντιδραστήρων που μπορούν να χάσουν τον θερμικό έλεγχο
 • Μελέτη κινητικής σύνθετων βιομηχανικών αντιδράσεων
 • Ανάλυση επικινδυνότητας διεργασιών
 • Θερμιδομετρία
 • Σχεδιασμός χημικών αντιδραστήρων
 • Κατάλυση
 • Διεργασίες αποικοδόμησης ρύπων με χρήση προχωρημένων Οξειδωτικών Τεχνολογιών (φωτoκατάλυση, υπέρηχοι) και φωτολυτικά

 

Μαθήματα

Περιβαλλοντική Χημεία - Γεωχημεία
Ισοζύγια Μάζας & Ενέργειας
Φυσικοχημεία
Καταλυτικές διεργασίες - Ασφάλεια & περιβάλλον
Έλεγχος ρύπανσης περιβάλλοντος

 

© 2008-2019, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων